PORADENSTVÍ    V ERGOTERAPII

SETKÁVÁNÍ          S RODINOU

SUPERVIZE

LEKTORSKÁ   ČINNOST
 

ÚVODNÍ STRANA

KDO JSEM

KONTAKTY

CENÍK

ODKAZY

 

Hnízdo nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, proto jsou služby poskytovány za přímou úhradu. Ceny jsou platné od 1.10.2012.

Poradenství v ergoterapii

Tato služba není v současné době poskytována v žádné ze svých forem (domácí návštěvy, ambulance), z důvodu rodičovské dovolené. Ergoterapeutická pracoviště poskytující služby na pojišťovnu naleznete na stránkách České asociace ergoterapeutů zde. Kontakty na Bobath terapeuty naleznete na stánkách www.cadbt.cz.

 

    

Setkávání s rodinou - rodinná terapie

   

Tato služba není v současné době poskytována.

  

 

              

Supervize

   

Individuální supervize 60 minut

   650 Kč  

Týmová supervize 60 minut

   850 Kč

Cena je uvedena pro celý tým.

Lektorská činnost

   

Ceny pro jednotlivce  jsou uváděny u jednotlivých vypsaných  seminářů

  Aktuální přehled naleznete zde

Přednášková činnost na klíč pro organizace

 

Cena zahrnuje: Jedna hodina přípravy na seminář, realizace semináře(8 vyučovacích hodin), jedna hodina administrace po semináři(případně zaslání doplňujících odkazů a materiálů)a cestovné.

8000 Kč

 

 

Individuální konzultace terapie, poradenství v oblastech úpravy prostředí, kompenzačních pomůcek ap. pro pracovníky dané organizace.

 

 

550Kč za hodinu (60minut) + cestovné

 

 

 

Kontakt: Mgr. Veronika Vítová, tel.: 774 064 691. e-mail: info@hnizdo.info