PORADENSTVÍ    V ERGOTERAPII

SETKÁVÁNÍ          S RODINOU

SUPERVIZE

LEKTORSKÁ   ČINNOST
 

ÚVODNÍ STRANA

KDO JSEM

KONTAKTY

CENÍK

ODKAZY

 

 

                        ... Připravují se nové stránky, děkuji za pochopení...

Hnízdo nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, proto jsou služby poskytovány za přímou úhradu. Ceny jsou platné od 1.10.2012.

Poradenství v ergoterapii

Tato služba není v současné době poskytována v žádné ze svých forem (domácí návštěvy, ambulance). Ergoterapeutická pracoviště poskytující služby na pojišťovnu naleznete na stránkách České asociace ergoterapeutů zde. Kontakty na Bobath terapeuty naleznete na stánkách www.cadbt.cz.

 

    

Setkávání s rodinou - rodinná terapie

   

Tato služba není v současné době poskytována.

  

 

              

Supervize

   

Individuální supervize 60 minut

   650 Kč  

Týmová supervize 60 minut

   950 Kč

Cena je uvedena pro celý tým.

Lektorská činnost

   

Ceny pro jednotlivce  jsou uváděny u jednotlivých vypsaných  seminářů

  Aktuální přehled naleznete zde

Přednášková činnost pro organizace

(Již zpracovaná témata, která jsou uvedena v nabídce pod lektorskou činností)

 

Cena zahrnuje: Jedna hodina přípravy na seminář, realizace semináře(8 vyučovacích hodin(45min.)), podklady pro účastníky, jedna hodina administrace po semináři(případně zaslání doplňujících odkazů a materiálů)a cestovné.

12 000 Kč

 

 Přednášková činnost  pro organizace na klíč

(Individuálně zpracované téma na klíč a míru dané organizace)

 

Cena zahrnuje: Příprava a zpracování zadaného tématu, vytvoření prezentace či jiné formy podkladů pro účastníky, realizace semináře(8 vyučovacích hodin(45min.)),jedna hodina administrace po semináři(případně zaslání doplňujících odkazů a materiálů)a cestovné.

 15 000Kč

Individuální konzultace terapie, poradenství v oblastech úpravy prostředí, kompenzačních pomůcek ap. pro pracovníky dané organizace.

 

 

700 Kč za hodinu (60minut) + cestovné

 

 

 

Kontakt: Mgr. Veronika Vítová, tel.: 774 064 691. e-mail: veronikavitova.ergo@seznam.cz